Gida & Içecek

Gida & Içecek

Gida & Içecek

Yiyecek ve içecek üretiminde gelişmiş, doğru ve en önemlisi "güvenilir" bir soğutma sistemine ihtiyaç vardır.

Günümüzde tüm sanayi kollarında ve özellikle soğutma söz konusu olduğunda yüksek verimliliğe sahip, kaliteli ve sürdürülebilir üretim süreçlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada ise, yüksek miktarda enerjinin en verimli şekilde yönetilebilmesi kritik bir önem kazanmaktadır.

Aquatech'ın temel felsefesi, prosese özgü ihtiyaçları en ince ayrıntılarına kadar analiz ederek modern endüstriyel süreçleri sürdürülebilir ve çevre dostu hale getiren yüksek enerji verimine sahip çözümler sunabilmektir.

Şişeleme, şarap imalatı, damıtma ve mandıra/süt sektörleri, Aquatech'ın en gelişmiş soğutma çözümleri sunarak mümkün olan en iyi TCO'nun elde edilebilmesini sağladığı sektörlerdir.