Eğıtım

Becerilerin geliştirilmesi ve bilgi paylaşımı sağlam ve başarılı bir şirketin faaliyetleri açısından vazgeçilmezdir.

Eğıtım

Aquatech Servis Departmanı, bu ruhu müşterileri, OEM'leri, araştırma enstitüleri ve üniversiteler ile paylaşır.

Aquatech Servis Departmanı teknik personelinin eğitimi, müşteriye sunulan eğitim gibi temel unsurlardan biridir.

Bu yetkinlik ve bilgi birikimi, ekipmanların sürekli teknoloji gelişimiyle bir araya gelerek müşterilere yönelik gelişmiş bir hizmet düzeyi sağlar. Ayrıca ekipmanların doğru kullanılması ve doğru uygulamalar, üretim proseslerinin optimizasyonuna katkıda bulunur.

Aquatech'ın teknik personeli, zamanlanmış eğitimlerden geçirilmekte ve eğitimler ürün serileri için yeni uygulamaları ve yeni proje gelişmelerini kapsamaktadır. Müşterilere yönelik eğitim kursları özelleştirilmiş programlardır ve özel ihtiyaçlarla programın düzenleneceği yere (Aquatech tesisi veya müşterinin sahası) bağlı olarak farklı formüllerle sunulur.